trouba kikloun

NIKDO NENÍ NORMÁLNÍ

na toho, kdo se tak tváří, si musíme dát pozor!
Ten, kdo je denně pilný jako včelka,
plný energie jako býk,
pracuje jako kůň
a večer je unavený jako pes,
měl by navštívit veterináře
protože je pravděpodobně VŮL
V roce 1912 napsal slavný gynekolog Dr. Herman Otto, PhDr. toto:
Nejlepším motorem na světě je dámské přirození. Dá se nastartovat jedním prstem, samo se promazává, bere píst mnoha různých velikostí a každé 4 týdny si samo mění olej. Jen škoda že jeho řídící systém je tak zasraně nevypočitatelný.
Lenost je zvyk odpočívat dřív, než se člověk unaví.Když ti život nabízí citron, řekni si taky o sůl a tequilu a zavolej mi.Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.Rozum musí každý nabýt sám, hloupost se šíří sama.Sedí-li na pohovce muž - regeneruje se. Žena však sezením na pohovce zanedbává domácnost.Učiť sa vždy vyplatí, lebo úsilie vložené do učenia, po čase prinesie svoje ovocie a ako vieme, z ovocia sa dá vypaliť pálenka!!!Když Ti ujede vlak s někým na kom Ti opravdu záleží, teprve tehdy pochopíš, že jste si chtěli říct mnohem víc, ale nezbyl čas. A Ty se probudíš do rána, kde z vůně růží zbylo pramálo a teprve tehdy pochopíš že čas už nevrátíš!!!Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.Láska je hnutí, které nutí dva blázny do blbnutí.Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

Robert FulghumNejtěžší je odpovídat na mlčení.Láska je práce, při které city pracují přesčas a rozum má náhradní volno.Až jednou nalezneme to, co hledáme, zjistíme, že nepřestaneme hledat to, co jsme ztratili.Kopřivy trhati nejlépe cizíma rukama.Neboj se stínů. Protože znamenají, že někde je světlo.Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele ...Od nepřejících žádat vliv, jako holou do kopřiv.Nikdy se nehádej s blbcem - klesneš tím na jeho úroveň a tam tě on porazí, protože v tom má větší zkušenost.Noha klopýtne, ale odnese to hlava.Ten, kdo pije, brzy umře. Ten, kdo nepije, umře ještě dřív, protože ten kdo pije ho přejede.Nepřestávej doufat, protože i slovo beznaděj má v sobě naději.Ten, kdo ti chce uškodit, tě často vychvaluje do nebe.Nevěř jasnému nebi a šéfovu úsměvu.
Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdráv.Proč mi všichni říkají mlč, když chci promluvit? Proč mi všichni říkají neplač, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není nikdo, kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat: „DÝCHEJ“, když budu umírat???Lépe mlčet a vypadat jako hlupák, než mluvit a dokázat to.Jestliže chceš klidně spát, vezmi si do postele čisté svědomí.Žena je upřímná, když nelže zbytečně.Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.Víno si bere z hroznů barvu, člověk od člověka zkušenost.Rozdíl mezi velbloudem a člověkem je ten, že velbloud může pracovat celý den bez pití, kdežto člověk může celý den pít bez práce.Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napolovic omezit svá práva.Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.Televize je žvýkačka pro oči.Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen jde-li o víno, whisky a nábytek.Na moderní civilizaci je zajímavé to, že na rozdíl od některých filmů jsou všechny války mládeži přístupné.

KocourekŽivot je jako hodina matematiky - sčítáš, odčítáš, dělíš, násobíš a najednou uděláš chybu. Chceš ji opravit, ale je pozdě, zvoní!
... a mě nikdy matika moc nešla ...Cizí se líbí víc nám, naše cizím.Kdybys někdy potkal někoho, kdo pro Tebe nemá úsměv ačkoli na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem, protože nikdo nepotřebuje úsměv tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé.Kde jedí, jez, kde pijí, pij, kde dělají jdi pryč, nepřekážej!Peníze ve stáří, to je jako sníh v červnu.Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi.Poctivost stojí u brány a klepe, zatímco korupce vstupuje dovnitř.Abych nevypadal jako hlupák potom, snažím se nevypadat jako chytrák před.Není ani tak důležité pracovat jako informovat druhé, že pracujeme.Lži, jestliže musíš, ale nikdy nelži před lidmi z vlastní vesnice.Máš-li peníze, vyrovnej své dluhy, nemáš-li, nešetři slovy.Do života je třeba mít připravený buď rozum nebo provaz.Říkává se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto děti bijí, blázny zavírají a filozofy nechápou.Přijde Steiner za rabínem a říká: „Rabi, čím to je, že když požádám o pomoc nějakého chudáka, snaží se pomoci mi jak jen může. Když ale požádám nějakého boháče, dělá, že mě ani nevidí.“ Rabín se zamyslí a povídá: „Běž k oknu, podívej se ven a řekni mi, co vidíš.“ Steiner jde rozpačitě k oknu a hlásí: „Po ulici jde nějaká žena, ... támhle jede vůz a veze konve s mlékem, ...“ „A teď jdi k zrcadlu a podívej se do něj, co uvidíš?“ „Sám sebe,“ odpovídá Steiner a není mu jasné kam tím rabi míří. „Vidíš,“ říká rabín, „sklo jako sklo, ale když ho obalíš pozlátkem, vidíš jen sám sebe.“"Zprávy, které popírají, že se něco stalo, jsou pro mě vždycky zajímavé, protože - jak je známo - existují známá fakta, která známe; věci, o nichž je nám známo, že je známe," (...) "Víme také, že existují věci, o nichž víme, že je nevíme; jinými slovy: my víme, že existují věci, o kterých nevíme. Ale jsou zde i věci, o kterých je nám neznámo, že je neznáme - o kterých vlastně ani nevíme, že je nevíme."Složité bádání dovedlo vědce k závěrům, že čmelák má tak malou plochu křídel, že při jeho hmotnosti ho prostě nemohou unést. Čmelák o tom neví a lítá.


Snoopův zákon

Budete-li se oddávat sexu mimo domov, půjde tchýně pravděpodobně náhodou kolem.

Hitchhikeův zákon

Tchýně může jít vždycky kolem, i když to děláte na vojenské střelnici nebo na lesní mýtině, vzdálené vzdušnou čarou třicet a více kilometrů od civilizace.

Definice doc. Zvěřiny

Tchýně je nejlepší antikoncepce.